ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล Two Play To Charity Concert สุดยอดคอนเสิร์ตการกุศลของเมืองไทยที่นำเอาศิลปินต้นแบบยอดนิยมของเมืองไทย วงคาราบาว และ ป๊อด ธนชัย อุดชิน มาโคจรพบกัน พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษสุดแนว... อ่านต่อ »

Two Play To Charity Concert

กรรมการสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบเพื่อมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณ นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายจากนางปวีณา หงสกุล... อ่านต่อ »

เข้าพบแสดงความขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ซักซ้อมแนวทางการประเมินคนพิการ ตามเกณฑ์การประเมินคนพิการที่จำเป็นที่จำเป็นต้องมีผู้ช่วย เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ซึ่งมีผู้แทนจาก 4... อ่านต่อ »

วีดีทัศน์ คนต้นกล้า

Embedded thumbnail for อุดมโชค ชูรัตน์
Embedded thumbnail for หมื่นชัย แก้วนา อาชีวะไร้แขน