ติดต่อเรา

สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย
108/346 หมู่บ้านกฤษดานคร 10 ซอยแสนผาสุก 29
ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 02-5940725 มือถือ : 084-6439794 โทรสาร : 02-5940726

Thailand Council For Independent Living (TIL)
108/346 Kritsadanakorn 10 Soi Senphasuk 29
Rattanatibet Rd., Bangrak Phatana, Bangbuethong, Nonthaburi Thailand, 11110
Tel : 02-5940725 Phone : 084-6439794 Fax : 02-5940726

แผนที่