อบรมผู้ช่วยคนพิการที่จังหวัดอุดรธานี

อบรมผู้ช่วยคนพิการที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10-12 ก.ย. 2513 สภาศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากร อบรมผู้ช่วยคนพิการที่โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 100 คน

18/10/2013