อบรมผู้ช่วยคนพิการที่จังหวัดร้อยเอ็ด

อบรมผู้ช่วยคนพิการที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 8-10 ต.ค. 2513 สภาศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากร อบรมผู้ช่วยคนพิการที่โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 100คน

18/10/2013