เข้าพบแสดงความขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เข้าพบแสดงความขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรรมการสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบเพื่อมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณ นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายจากนางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากนางปวีณา หงสกุล ได้ทำหนังสือเรียนนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ขอให้พิจารณากรณีที่กระทรวงคมนาคมจะจัดซื้อรถเมล์ 3,000 คัน ว่าควร กำหนดสเป๊กให้เป็นรถเมล์แบบพื้นชานต่ำ (โลว์ฟลอร์) ทั้งหมด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการที่ใช้รถวีลแชร์

15/11/2013