สมาคมคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัด อบรม "ผู้นำกลุ่มสนับสนุนคนพิการรุนแรงในชุมชน"

ผู้นำกลุ่มสนับสนุนคนพิการรุนแรงในชุมชน

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องจัสมิน โรงแรมฟรายเดย์ สมาคมคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัด อบรม "ผู้นำกลุ่มสนับสนุนคนพิการรุนแรงในชุมชน" สนับสนุนโดย สปสช.เขตพื้นที่ พิษณุโลก ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย

30/05/2013