อบรมผู้ช่วยคนพิการที่จังหวัดเชียงใหม่

อบรมผู้ช่วยคนพิการที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26-28 ส.ค. 2513 สภาศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากร อบรมผู้ช่วยคนพิการที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 100คน

02/09/2013