ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล Two Play To Charity Concert

มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล Two Play To Charity Concert สุดยอดคอนเสิร์ตการกุศลของเมืองไทยที่นำเอาศิลปินต้นแบบยอดนิยมของเมืองไทย วงคาราบาว และ ป๊อด ธนชัย อุดชิน มาโคจรพบกัน พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษสุดแนว ส้ม อมรา และ วง The Assist โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้พิการ ในส่วนของมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการแห่งประเทศไทย และนอกจากนั้นรายได้บางส่วนยังนำไปใช้ในการสร้างโซล่า เซลล์ ให้กับโรงเรียนในโครงการของมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยคอนเสิร์ตการกุศล Two Play To Charity จะจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการประเมินคนพิการ ตามเกณฑ์การประเมินคนพิการที่จำเป็นต้องมีผู้ช่วยคนพิการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ซักซ้อมแนวทางการประเมินคนพิการ ตามเกณฑ์การประเมินคนพิการที่จำเป็นที่จำเป็นต้องมีผู้ช่วย เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ซึ่งมีผู้แทนจาก 4 องค์กรมาให้ความรู้และร่วมแสดงความคิดเห็น ในการจัดแนวทางแนวทางการประเมินคนพิการ ตามเกณฑ์การประเมินคนพิการที่จำเป็นที่จำเป็นต้องมีผู้ช่วย ในงานนี้เน้นเรื่องการให้ความรู้แก่หน่วยบริการในการประเมินคนพิการที่ต้องใช้ผู้ช่วยคนพิการ คนพิการระดับใดต้องมีผู้ช่วย ระดับใดที่ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วน โดยเน้นที่แบบประเมินกลางของ พก.

เข้าพบแสดงความขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรรมการสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบเพื่อมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณ นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายจากนางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากนางปวีณา หงสกุล ได้ทำหนังสือเรียนนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ขอให้พิจารณากรณีที่กระทรวงคมนาคมจะจัดซื้อรถเมล์ 3,000 คัน ว่าควร กำหนดสเป๊กให้เป็นรถเมล์แบบพื้นชานต่ำ (โลว์ฟลอร์) ทั้งหมด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการที่ใช้รถวีลแชร์