ข่าวกิจกรรม

เก็บตกคอนเสิร์ตการกุศล Two Play To Charity Concert

ภาพความสนุกสนานของคอนเสิร์ตการกุศล Two Play To Charity ที่ประสบความสำเร็จอย่างดี ผู้ชมได้ทั้งความสนุกสนาน และได้ให้โอกาสที่ดีกับสังคมไปด้วยกันในคราวเดียว

รถเมล์เพื่อคนพิการฝันค้าง... อีกจนได้ ?

25 กันยายน 2556 ตัวแทนสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทยและเครือข่ายคนพิการนับสิบองค์กร เข้าพบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อนำเสนอปัญหาโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (เอ็นจีวี) จำนวน 3,183 คัน งบประมาณ 13,162 ล้านบาท ตามมติ ครม.

อบรมผู้ช่วยคนพิการที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 8-10 ต.ค. 2513 สภาศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากร อบรมผู้ช่วยคนพิการที่โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 100คน

อบรมผู้ช่วยคนพิการที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10-12 ก.ย. 2513 สภาศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากร อบรมผู้ช่วยคนพิการที่โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 100 คน

อบรมผู้ช่วยคนพิการที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26-28 ส.ค. 2513 สภาศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากร อบรมผู้ช่วยคนพิการที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 100คน

การประชุมผู้นำเครือข่ายการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ

การประชุมผู้นำเครือข่ายการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ TIL Focal Points Meeting 2013 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะเล็คกาซี่ เครือข่ายด้านการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ๑๔ ศูนย์ฯ จากทั่วประเทศ ร่วมกันระดมสมอง เหลียวหลัง แลหน้าร่วมกัน

สมาคมคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัด อบรม "ผู้นำกลุ่มสนับสนุนคนพิการรุนแรงในชุมชน"

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องจัสมิน โรงแรมฟรายเดย์ สมาคมคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัด อบรม "ผู้นำกลุ่มสนับสนุนคนพิการรุนแรงในชุมชน" สนับสนุนโดย สปสช.เขตพื้นที่ พิษณุโลก ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยคนพิการ

ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยคนพิการ ตามหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการ ระดับพื้นฐาน พ.ศ.2556 รุ่นที่ 1-2 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล กว่า 70 คน เข้ามาร่วมอบรมอย่างอุ่นหนาฝาคั่งและให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆในการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ช่วยคนพิการ ซึ่งในกิจกรรมก็มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยวิทยากร ทั้งการดูแลคนพิการทางร่างกาย การดูแลบุคคลออทิสติก การดูแลคนตาบอด การดูแลคนพิการทางสติปัญญา และการดูแลผู้บกพร่องทางจิต ทั้งในบริบทของกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการออกสู่สังคม เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมอย่างส

IL ยุคใหม่... ปฏิวัติจากภาคปฏิบัติสู่วิชาการ

วันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระและเครือข่ายศูนย์ IL จากหลายจังหวัดกว่า ๓๐ คน ได้มารวมตัวกันที่ศูนย์สิรินธร เพื่อช่วยกันระดมสมอง ถอดบทเรียน จากประสบการณ์ เพื่อเขียนหลักสูตรสำหรับการจัดฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโครงการเตรียมความพร้อมสู่การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๑-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ศูนย์สิรินธร

โครงการพัฒนา IL สู่การเป็นหน่วยร่วมบริการในระบบ

มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จัดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม/องค์กรการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ที่สนใจเป็น "หน่วยร่วมบริการ" ในระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับใช้ฝึกอบรมผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ สู่การเป็นหน่วยร่วมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กรด้านการดำรงชีวิตอิสระ และการทำงานร่วมกับหน่วยบริการ